de media


(Omwille van de privacy en onze deftigheid publiceren we geen foto’s van het gelukkige paar, noch van alle genodigden en gasten in Westminster Abbey, op het banket en het avondfeest.)

Advertenties

Tentsletje, dat is het woord van het jaar in Vlaanderen.

Een tentsletje is een meisje dat op de festivalweide met verschillende mannelijke partners in haar tentje duikt. Het tentsletje kreeg 25% van de stemmen in Vlaanderen.

Maar het stoort de dames uitermate dat het weer over het meisje gaat. Het meisje ligt toch niet alleen in haar tentje? Er moet toch een bereidwillig mannelijk equivaLent zijn? Hij verdient ook zijn eigen roepnaam. De tentpoeper*.

*tentpoeper/m.- tenstsletje/vr.:  jongen/meisje dat bijvoorbeeld op een festivalweide met verschillende vrouwen/mannen seksuele betrekkingen in zijn/haar tentje heeft.

(Doorgekregen via mail, auteur onbekend)

Dag 1

In de mijn van Borgloon stort een schacht in. Liefst 33 mijnwerkers lijken verloren, ze bevinden zich op 700 meter diepte.

Dag 2
Er zijn twee provinciale rampenplannen afgekondigd – de mijn van Borgloon blijkt zich net op de taalgrens te bevinden. Annemie Turtelboom, federaal minister van Binnenlandse Zaken, kondigt een onderzoekscommissie aan. Die commissie moet de diepte en oriëntatie van de mijnschachten en –gangen in kaart brengen, om te achterhalen wie méér verantwoordelijkheid draagt: Vlaanderen of Wallonië.

Dag 6
Vlaams Minister-President Kris Peeters kondigt aan dat hij een nieuw departement heeft opgericht, het Vlaamse Centrum voor Mijnbouw, en dat hij de verantwoordelijkheden in zijn portefeuille neemt.

Dag 9
Filip Daals, een jongen uit Borgloon, hoort uit een gat in de grond flauw geroep komen. Hij smst naar VTM om te waarschuwen dat de mijnwerkers waarschijnlijk nog in leven zijn.

Dag 10
Rudy Demotte, Waals minister-president, predikt rust en kalmte en kondigt aan dat Wallonië onmiddellijk start met het boren van een extra koker, richting mijnwerkers. Dat Vlaanderen ook al zo’n koker boort, vindt hij geen enkel probleem.

Dag 12
Tijdens een debat in het Vlaams Parlement vraagt Filip Dewinter van het Vlaams Belang naar een onderzoek naar de nationaliteiten van de mijnwerkers. Volgens zijn bronnen is de meerderheid van vreemde origine, en hij vindt niet dat Vlaams geld moet worden uitgegeven aan het redden van vreemdelingen.

Dag 15
Via de alarmbelprocedure laat NVA-voorzitter Bart De Wever de werken aan de Waalse koker stilleggen. “Het is nu al duidelijk dat de twee kokers met elkaar verbonden zullen geraken onder de grond, en dat die verbinding voor nieuwe noord-zuid-transfers zal zorgen.”

Dag 17
De koning duidt Didier Reynders aan als Koninklijk Ontmijner, om de mijnsituatie te ontmijnen.

Dag 19
Vlaams Minister Joke Schauvlieghe kondigt aan dat ze Piet Huysentruyt heeft ingehuurd om de mijnwerkers te helpen: “We hebben nood aan een extra koker, en met SOS Piet heeft meneer Huysentruyt ervaring met crisissituaties”, aldus de minister.

Dag 20
Antwerps Open VLD-raadslid Annick De Ridder wil niet dat Antwerpen mee betaalt voor de reddingswerken. “We hebben onze eigen tunnel te graven, dat kost al meer dan we wilden, onze haven is niet gebaat met een nieuwe tunnel in Borgloon”.

Dag 22
Koninklijk Ontmijner Didier Reynders stuurt zijn agenda naar de media: in de komende weken zal hij gesprekken voeren met de partijvoorzitters, het middenveld, de sociale partners, de bondscoach, diens voorganger, en Eddy Merckx.

Dag 25
Elio di Rupo lanceert het voorstel om tussen de Waalse en de Vlaamse koker een derde, bredere en diepere koker te boren, waar twee reddingsliften in passen. De mijnwerkers kunnen dan om beurt, volgens taalrol, naar boven worden gehaald.

Dag 28
De koning ontheft Koninklijk ontmijner Reynders van zijn taken, en duidt een Koninklijke Verhelderaar aan, Wilfried Martens, die zijn licht moet laten schijnen in de mijnkoker om zeker te weten of de mijnwerkers nog wel in leven zijn.

Dag 34
Tijdens een persconferentie verklaart Eerste minister Yves Leterme dat hij zeer constructieve gesprekken had met de president van Kirgizië. Op de vraag hoe hij de situatie in Borgloon inschat, antwoordt de premier dat hij de kansen op promotie naar derde klasse laag inschat, maar dat zijn diensten de zaak op de voet zullen volgen.

Dag 39
Brussels minister-president Charles Picqué kondigt aan dat vandaag, als steunbetuiging aan de mijnwerkers, een feestdag is voor het hele Brusselse gewest, inclusief Halle en Vilvoorde.

Dag 43
Sp.a-voorzitter Caroline Genez stuurt Frank Vandenbroucke naar Borgloon om hem eigenhandig een berekening te laten maken over de probabiliteit van reddingspossibiliteiten van mijnwerkers minus exponentieel gewichtsverlies per capita. Voor de mensen.

Dag 50
Omdat een buur van de mijnsite bij de Raad van State klacht had neergelegd wegens overdreven nachtlawaai, worden de werken stilgelegd.

Dag 56
Koninklijk Verhelderaar Wilfried Martens geeft zijn opdracht terug aan de koning. Hij vertrekt met Miet Smet de kindjes naar Frankrijk.

Dag 68
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten wil dat de VRT ononderbroken beelden van de reddingsoperatie uitzendt. De VRT besteedt de opdracht uit aan Woestijnvis, omdat er geen eigen personeel meer is.

Dag 62
CDH-voorzitter Joëlle Milquet keert terug uit vakantie en weigert de rol van Koninklijk Geologe.

Dag 65
Vlaams Minister Hilde Crevits stelt de plannen voor om een snelweg aan te leggen van de Vlaamse koker naar de Waalse, om de geredde mijnwerkers snel te kunnen ontzetten. Op de plannen staan aan Vlaamse kant van de 800 meter lange snelweg 19 flitspalen.

Dag 71
Groen!-voorzitter Wouter Van Besien komt aan in Borgloon. “De verbindingen met het openbaar vervoer laten echt wel te wensen over”’, zegt hij bij aankomst.

Dag 79
Frank Vandenbroucke stelt zijn berekeningen voor op een persconferentie. De aanwezige journalist wou dat hij een mijnwerker was.

Dag 86
Vlaams minister Geert Bourgeois stelt zijn oplossing van het probleem voor. Hij heeft een kaart ontworpen, waar Borgloon van verdwenen is. De Franstaligen reageren furieus en stellen prompt hun eigen kaart voor, waarop ze een corridor naar de mijn tekenden.

Dag 87
Federaal minister van Economie Vincent Van Quickenborne neemt een plaatje op (Working in the Coalmine) als steun voor de getroffen families. Hij vertolkt deze instant hit persoonlijk op een door hem georganiseerde benefiet fuif. Hij laat de mogelijkheid uitzoeken om de mijnwerkers te transponeren via de elektronische snelweg en wil hoogdringend installatie van een hotspot in de mijn om te twitteren met de mijnwerkers.

Dag 92
Federaal minister Inge Vervotte onderhandelt met de mijnvakbonden over de overuren die de bedolven mijnwerkers presteren.

Dag 99
Vlaams Minister Pascal Smet verklaart dat zijn studiereis naar Borgworm heeft aangetoond dat daar geen mijn is, en dat de bevolking er graag Engels zou leren praten.

Dag 105
Open VLD-voorzitter De Croo kondigt aan dat zijn partij zich terugtrekt uit de onderhandelingen. Zijn partijgenoot, begrotingsminster Vanhengel, zegt dat de Open VLD nooit bij onderhandelingen was betrokken.

Dag 111
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem kondigt aan dat hij het leger niet kan inzetten bij de reddingsoperatie, omdat alle spades en schoppen mee zijn met de Mongolen op missie naar Afghanistan.

Dag 117
PS-kopstuk Michel Daerden opent een cafeetje naast de Waalse mijnschacht, en verklaart uit solidariteit daar te kamperen tot de mijnwerkers gered zijn.

Dag 125
Bart De Wever trekt de stekker uit de boormachines.

Dag 133
Federaal Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe installeert aan de Vlaamse put een weegbrug om de vrachtwagens die de uitgegraven grond transporteren, te wegen. Hij trekt de leeftijd voor vrachtwagenchauffeurs op tot 45 jaar en verbiedt hen in het weekend te rijden.

Dag 148
Bert Anciaux staat te wenen naast de boorput.

Dag 152
Vlaams minister van begroting Philip Muyters schenkt de mijnwerkers maaltijdcheques om de eerste honger te stillen.

Dag 157
Op televisie is te zien hoe in Australië de mijnwerkers één na één uit de boorput worden gered. Door een staking bij Belgocontrol kunnen ze niet onmiddellijk worden gerepatrieerd.

 

De orde van de douchekapjes,

maggy, de huisman, moeder van maggy, gebuurvrouw, roodkapje, blanche, pucinella, bianca, miet, Sylvie Muyshondt, phara, walter, ingrid, Coco Chanel, kristien, mimi, de wakkere consument, het management en alle trouwe lezers en sympathisanten wensen

Madame Commentatore

een spetterende verjaardag!

van harte gefeliciteerd 

Jullie weten dat ik een notoire voorstander ben van meer vrouwen in de politiek, zelfs met een duwtje in de rug. Maar bij de eedaflegging in het parlement heb ik me toch een paar bedenkingen gemaakt.

Wat ik zag waren vooral veel jonge en mooie vrouwen tussen veel (lelijke) mannen van middelbare leeftijd. Je kon er zo een modeshow organiseren, wat het journaal dan ook prompt deed. En zo heeft positieve discriminatie toch een pervers kantje, vooral als je jong en mooi bent wordt je positief gediscrimineerd blijkbaar, voor de meer modale vrouw van middelbare leeftijd is er duidelijk geen plaats. Als mannen toch hun plaats moeten afstaan, tja dan liefst aan een poppemieke zeker?

Waar zitten de politieke beesten? Ik heb zo het gevoel dat het vooral vrouwen zijn die er een gemakkelijke carrièrekans in zien eerder dan dat ze gebeten zijn door de politieke microbe. Ze stralen al een zekere ‘gearriveerdheid’ uit voor ze goed en wel begonnen zijn en men hoort weinig verklaren dat men nog veel te leren en te groeien heeft.

Maar hoe dubbel is dat nu allemaal? Ben je er tegen dan ben je verzuurd of een halve man, maar ik kan er ook niet voor zijn, ook al zie ik graag mooie kleren en mooi opgetutte mensen en zeker voor zo’n gelegenheid verschijn je niet in je tuinbroek.  Ik zou ook mijn mooiste kleed aantrekken als ik zou verkozen zijn en ook met mijn haar en mijn gezicht gaan. Maar ineens vond ik het er precies dik over. Wat moeten we daar nu mee?

Eigenlijk is het toch aangenaam om te kijken naar voor de gelegenheid netjes uitgedoste mensen, zowel heren als dames. Het probleem is dat het gaat primeren en daar heeft de pers zijn steentje toe bijgedragen. Hebben zij vooral hun lenzen op de sexy kleedjes gericht en hebben wij de muurbloempjes niet gezien? We zijn schapen die door de pers geleid worden want het is de pers die bepaalt waarover we zullen spreken en wat erger is, in welke zin we er zullen over spreken.

En dan lees je commentaren in de zin van: ja, ja veel te zien maar er zal wel niets te horen vallen… Vooroordelen waar wij ons allemaal schuldig aan maken.

Maar over naar de orde van de dag. Bart De Wever geeft een persconferentie deze namiddag. Ik verwacht niet dat er veel uitleg komt. Misschien is het niet meer dan een zet in de Vlaamse bewustwording dat het huwelijk met de walen op springen staat. Hoe dan ook, onze kleinkinderen zullen er over leren in de geschiedenis.

I ♥ i-caps

Beste lezers,
 
Het is tijd voor een nieuw imago en een nieuwe naam. Een onderzoek van Data Driven heeft immers uitgewezen dat 99% van de bevolking hierop zit te wachten. We moeten af van ons stroef en bureaucratisch blogimago. Dat is het verleden. Wij zijn klaar voor de nieuwe internetmarkt. Wij twitteren, facebooken en I-phonen. Het is tijd om onze verpakking aan de nieuwe inhoud aan te passen.
 
Omdat de blogmarkt alsmaar internationaler wordt is dus een naam die wat internationaal bekt absoluut noodzakelijk. Maar de link met het verleden willen we behouden. De douchekapjes blijven de douchekapjes, de kernactiviteit blijft, maar we zouden het liever op zijn engels doen. De naam blijft maar daar komt een i voor van ‘international’ om aan te tonen dat het om het www gaat. Let ook op het ontbreken van kapitalen, dit om de toegankelijkheid te benadrukken. Zeg voortaan niet meer: ‘De Douchekapjes’ maar ‘i-caps’ (spreek uit: aaikeps).
 
Met een nieuwe naam gaat natuurlijk een nieuw logo gepaard, daar brainstormen we nog over. We denken er aan om de douchekapjes die we al jaren kennen min of meer doormidden te knippen. Maar we zijn een zuinige blog en gaan dat niet in één klap uitvoeren. Denk dus niet dat we hier morgen al staan met nieuwe douchekapjes op ons hoofd. We gaan dat doen naarmate de oude versleten zijn. Dat kan maanden tot jaren duren.

‘I love i-caps!’ is één van de vele posistieve responsen die we reeds mochten ontvangen. Ook uw enthousiaste reacties zijn altijd welkom in de reactieluiken hieronder. Negatieve bereiken ons niet.

Open brief aan de dames:

Beste dames,

Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor het geslaagde stijladvies betreffende mijn televisieoptreden gisterenavond. Ik heb de beelden herbekeken en ik ben heel tevreden. Vooral jullie advies om de benen gekruist en de lengte van de rok zedig te houden heb ik heel erg op prijs gesteld. Want inderdaad, de cameraploeg van Terzake weet ook graag wat er ónder de tafel gebeurt. Dat maakt allemaal deel uit van de nieuwe open politieke cultuur.

Mijn goede vriend en politieke mentor vond het ook heel geslaagd, hij was zeer tevreden achteraf. Ik breng mijn kleedje nu vlug naar de droogkuis want ik wil het zondag ook aandoen en we  kunnen ons geen Lewinski-affaire permitteren op dit ogenblik. Ik begrijp alleen niet waarom Marianne zo kwaad was, ze zegt dat de kleur voor verwarring heeft gezorgd, rode kleedjes zijn het handelsmerk van babes, wij houden ons beter aan onze  kostschoolstijl. Ze zegt ook dat ik op mijn gewicht moet letten, dat ik niet rond als een levensgenieter word, wij houden het liever sober voor de mensen.

Als wederdienst verleen ik jullie hier graag enig publicitair dienstbetoon. Voor deftig stijladvies, één adres:

Drie deftige dames

Stijlconsultancy

vriendelijke groeten

Inge

Volgende pagina »