De voltallige redactie wenst MC een

zalige en gelukkige verjaardag!

(wegens crisis helaas geen filmpje)