Omdat het erg onbeleefd is deftige dames naar hun leeftijd te vragen

 wensen wij Marie op uiterst discrete wijze

VAN HARTE PROFICIAT MET

HAAR

**ste VERJAARDAG