december 2010


Tentsletje, dat is het woord van het jaar in Vlaanderen.

Een tentsletje is een meisje dat op de festivalweide met verschillende mannelijke partners in haar tentje duikt. Het tentsletje kreeg 25% van de stemmen in Vlaanderen.

Maar het stoort de dames uitermate dat het weer over het meisje gaat. Het meisje ligt toch niet alleen in haar tentje? Er moet toch een bereidwillig mannelijk equivaLent zijn? Hij verdient ook zijn eigen roepnaam. De tentpoeper*.

*tentpoeper/m.- tenstsletje/vr.:  jongen/meisje dat bijvoorbeeld op een festivalweide met verschillende vrouwen/mannen seksuele betrekkingen in zijn/haar tentje heeft.

Advertenties

Het douchekapje XXL wordt deze week uitgereikt aan premier Yves Leterme.

Laten we het hoofd koel houden” adviseert de premier inzake de asielcrisis.

 Niet moeilijk, mijnheer de premier, als je met deze temperaturen gedwongen bent buiten te slapen!

Deze trofee wordt uitgereikt aan personen, bekenden of onbekenden, die een opmerkelijke uitspraak deden. Hij bestaat in 2 uitvoeringen: het “Douchekapje” voor deftige uitspraken en “Douchekapje XXL” voor ondeftige uitspraken. De gelukkige ontvanger van dit laatste kan het dan meteen helemaal over zijn hoofd trekken.