“Beter in groep dan alleen” zegt De Lijn.

Misschien heeft ze wel gelijk, misschien geldt voor meerdere dingen dat je ze beter in groep kan doen dan alleen.

Neem nu slachtoffer zijn.

Is het u al opgevallen dat er een soort van slachtofferdiscriminatie in de media bestaat? Terwijl het eenzame slachtoffer al heel spectaculair uit de hoek moet komen om de faits-diversrubriek te overstijgen, haalt het slachtoffer in groep op één been  de voorpagina en de hoofdpunten van het nieuws. Het groepsslachtoffer heeft bovendien recht op een openbaar rouwregister en een minuut stilte en als de groep maar groot genoeg is, hangen de vlaggen misschien halfstok.

Ook als je slachtoffer wordt van een moord, kan je dader maar beter een seriemoordenaar zijn dan een amateur. Dat is vooral beter voor de burgemeester, die kan daardoor aan imagebuilding op de televisie doen en ook zal Jef Vermassen je geval uitvoerig toelichten.

Ben je getroffen door ontslag? Pech gehad als je niet tot een groep behoort. Je zal het moeten doen met de wettelijke vergoedingen. Opteer voor het collectief ontslag. Gans ter uwer ere worden dan paletten in brand gestoken door mensen in kleurrijke plastiekzakken. In terzake zal uw ontslaggever het mogen komen uitleggen, terwijl nog nooit een eenzame ontslagene tot bij Phara geraakt is.

De groep, hij biedt alleen maar voordelen. Dat hebben de dames al lang begrepen. Ze blijven als één vrouw achter het groepsbloggen staan, want terwijl de alleenstaande blogger zijn beklag doet over  tanende kijkcijfers, zien de dames hun bezoekersaantallen de pan uitswingen.

Vandaag weeral twee bezoekers meer dan gisteren.

Advertenties