Het arrest Marckx

Iedere jurist kent ongetwijfeld het arrest Marckx. Maar kent u het? Ik kende het niet en een kleine rondvraag in mijn omgeving bewees alvast dat het geen deel uitmaakt van ons collectieve geheugen. Opmerkelijk, want het arrest Marckx is een van de meest geciteerde zaken in rechtspraak in het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Alexandra Marckx is het kind van de ongehuwde moeder Paula Marckx. Zij kwam tot de ontdekking dat ze haar eigen kind moest erkennen om de wettelijke afstammingsband vast te leggen, iets wat een gehuwde moeder niet moet doen. In 1974 klaagde zij deze discriminatie aan bij de Europese Commissie voor de Rechten van Mens. De Belgische staat werd veroordeeld om dit onderscheid tussen wat men natuurlijke en wettige kinderen noemde. Uiteindelijk paste België slechts in 1987 de wetgeving inzake afstamming aan. Alle kinderen hebben nu gelijke rechten.

Douchekapje af voor deze bijzondere vrouw, ze verdient dan ook een plaatsje in de eregalerij der deftige dames. Het wordt druk op ons volgende borreluurtje…

Gisteren was deze kranige 83 jarige te gast bij Phara en over haar leven verscheen onlangs het boek  ‘Helemaal bloot’.