Trouwe lezers weten dat wij met argwaan de installatie van de familie Maffia in ons dorp volgen, want sommige dingen kan je op zijn minst eigenaardig noemen.

Het gebrek aan croissants kon je nog op rekening zetten van de vliegende Hollander, maar de gebeurtenissen die zich nu afspelen kan je niet verklaren door met de vinger naar ceux du ballon te wijzen.

Onze kathedraal, de trots van ons dorp, stond tot voor kort majestueus te pronken met haar schitterend hoofddeksel.


Toen les Maffia zich hier kwamen vestigen echter, trokken donkere wolken samen boven dit monument, sloeg de bliksem in, werd het heilig kruis tegen de grond gesmakt en bedreigen brokstukken de gemeenschap.

De bliksem veroorzaakte een kettingreactie. Tegen de kathedraal leunt immers la mairie – agence postale aan en wegens gevaar van vallende stenen kan je het linkse bureel dat dienst doet als postkantoor niet meer benaderen.

” Suite aux intemperies, l’ agence postale est fermée jusqu’à nouvel ordre”

prijkt in grote letters op de deur.

Tot op heden werd de nouvel ordre nog niet gegeven en zo komt het dat ons dorp, behalve met een tekort aan croissants, nu ook kampt met een tekort aan postzegels, wat in tijden van crisis uiteraard gemor bij de bevolking veroorzaakt.

Helaas, wij vinden geen gehoor meer voor onze problemen, want was het vroeger de gewoonte je ongenoegen met goed gevolg te ventileren bij de plaatselijke autoriteiten, tegenwoordig sta je met je klachten voor een gesloten deur.


Don Corleone, haal je troepen hier weg en laat ons weer rustig grommelen.