Verslag het rondetafelgesprek van de orde van de douchekapjes aka familiemeeting.

Life-on-tape opnames voor de uitzending van “De Zevende Dag” met volgende onderwerpen:

Aanwezig: 2 DD en 7 familieleden. Verontschuldigd: Dramaqueen R.

 • Vrouw & Maatschappij
  • Voor of tegen de positieve discriminatie van de vrouw?  Over dit thema werd geen compromis bereikt wegens gepolariseerde standpunten. Deze polarisering liep parallel met de genderverdeling in de groep. De besluitvorming hierover word verschoven naar een volgende vergadering.
 • Mobiliteit&Verkeer
  • Wetgeving over de voortbewegingstoestellen in het kader van de verkeersdeelname van een éénwieler. Toelichting terzake door onze verkeersdeskundige.
  • Justificatie van de oorsprong van het links rijden in de Commonwealth en plaatsing in zijn historische context met voorbijrijdende kar met paard, koetsier en passagiers als modus demonstrandum.
 • Bespreking van de crisis op de taartjes- en gebakjesmarkt in Middelkerke en de gevolgen hiervan voor de deelnemers aan de vergadering (iedereen één gebakje!)
  (debat)
 • Cultuur: Letteren en literatuur

  • Debat over de mogelijkheid tot opname van het familiegezegde: “Hou wat over voor ons Ria! in de volgende publicatie van het Van Dales groot spreekwoordenboek.
  • boekbespreking “Godverdomse dagen op een godverdomse bol”. Kan het boek de hoge verwachtingen na de lovende literaire kritieken inlossen? Mater familias vraagt zich in deze af of de uitspraak van Herman Brusselmans: “Mijn volgende boek wordt Godverdomse tetten van een godverdoms wijf” ingegeven is door afgunst of collegiale spielerei.
 • Bespreking van de geserveerde rode wijn en de vaststelling dat er een stop op fles staat ipv een kurk
  (debat)
 • Politiek
  • Dorpspolitiek: Aktename van een protestactie van een lokale cafébaas met politieke ambities die blijk geeft van burgerlijke ongehoorzaamheid door de bezetting van het kerkplein door zijn klanten en hun wagens.  Wegens onontvankelijk verklaring van zijn petitie?
  • Binnenlandse politiek: bespreking van de regeringscrisis en vaststelling dat de kin van Bart De Wever evenveel uitdeint als het probleem BHV. Besluit: de toestand is hopeloos maar niet ernstig.
 • Bespreking van het te voorziene avondeten
  (debat)
 • Society&Lifestyle
  • Het huwelijk van Miet Smet en Wilfried Martens is “The age of innocence” maar met een goéde afloop. Alles is te herleiden tot de uitspraak: “Als een oude schuur in brand vliegt…”, alweer volgens mater familias. De volledige raad wenst het jonge bruidspaar veel geluk.
  • Voorlegging van het glossy woonmagazine waarin kennissen pronken met hun duur exclusief interieur, inclusief foto van de vrouw des huizes. Nouveaux riches en hun bonfire of the vanities. Algemeen besluit: “NO CLASS, LEWIS!”.
 • Media
  • Vaststelling van de zich steeds verder doorzettende trend op tv: journalist interviewt journalist over journalistiek.
  • Discussie over diverse Vlaamse TV-programma’s en herhalingen en unanieme eensgezindheid met de verwoording van Karel Van Nieuwenborgh in De Standaard: “We zitten nu met de elektronische poppenkast op het peil van het bevattingsvermogen dat van de toeschouwers van het middeleeuwse wagenspel werd gevraagd” als besluit.
  • Bespreking van “Music for lies” van Tom Naegels en unaniem akkoord dat dit één van zijn beste columns van de laatste maanden was.
  • Mark Uytterhoeven wordt minderheid tegen meerderheid verkozen tot bekwaamste Vlaamse TV-maker aller tijden en Peter Van de Veire met volstrekte meerderheid tot grootste eikel.
 • Bespreking van de te voorziene maaltijd voor de volgende bijeenkomst
  (debat)
 • Vermeld doch niet besproken:
  • Urban golf te Aalst (afgevoerd agendapunt wegens verwarring over de term “stadsgolf”)
  • Gsm’s voor hoogbejaarden (lotjdadagaa-azuëzei!)
  • Ontstaan van België en meer specifiek de positie van Wallonië. Onze geschiedkundige zal hierover een powerpoint presentatie voorbereiden. Deze zal voorgesteld en besproken worden op de volgende vergadering.
  • Blog met wereldwijde oplage oogst groot succes met achttien abonnees! (afgevoerd agendapunt wegens minieme belangstelling: 2/9)
 • Op stapel staande acties:
  • Pater familias belooft een veldonderzoek te ondernemen naar de effectieve verfransing buiten de Brusselse periferie en het effect daarvan op de plaatselijke bevolking door in de loop van de week in zijn stamcafé “Staaf, e pintjen!” te vervangen door “Vincent, une bière svp!”. De raad distanciert zich van deze opruiende actie en wijst bij voorbaat elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke ongevallen.
 • Bespreking van het menu voor de komende week
  (debat)

Deze aflevering zal gedurende heel de week herhaald worden op één na de laatste uitzending van het journaal. Wegens de vele onderwerpen duurt deze uitzending echter zeven uur, waardoor er dus maar één herhaling per nacht zal zijn.

Volgende opnames: nog te bepalen

Voor herhaling van de vorige opname druk op de rode knop. Hier