Het geheim van de verleiding

Gioconda Belli

 

 

johanna de waanzinnige

 

Historische romans zijn magisch. Zeker als de auteur er in slaagt de lezer mee te voeren naar de leefwereld  van zijn personages.

Gioconda Belli laat  Johanna de waanzinnige herleven in de gevoelswereld van een  zeventienjarig meisje dat opgroeit in een Spaans klooster en  een stormachtige relatie aangaat met een veel oudere historicus. Hij leidt haar binnen in de wereld van de tragische koningin van Castilië. De warmbloedige Johanna werd in de zestiende eeuw door haar vader samen met haar dochtertje opgesloten in een kasteel in Tordesillas.  Zij bleef daar gevangen tot haar dood.

De lezer leert  de vrouw achter de historische feiten kennen. Johanna is niet belust op macht, ze gaat ze eerder uit de weg. Ze droomt ervan samen met haar gemaal, Phillips de Schone,  aan het hoofd te staan van een beschaafd en tolerant land, het beste van Spanje en Vlaanderen. Maar aan beide hoven heersen intriges, machtspelletjes, bondgenootschappen, vijandigheid, politiek, dubbelhartigheid en verraad. Van Johanna wordt verwacht dat ze staatsplicht boven plicht als echtgenote en moeder stelt en politieke macht boven liefdesgeluk. Mannen gedroegen zich naar de gewoonte van hun tijd, wat ook inhield dat in de strijd om de macht vrouwen steeds aan het kortste eind trokken, of dat nu om politieke macht of macht in de liefde ging.

Johanna is nog geen dertig als ze duidelijke tekenen van psychische instabiliteit begint te vertonen. Wetenschappelijk denken deed pas zijn intrede in de zeventiende eeuw. Begrippen als depressie of anorexia kende men niet, er bestond geen andere interpretatie van de feiten dan deze gebaseerd op religie of magie.

Gaandeweg het boek wordt het leven van het meisje steeds meer verweven met het verhaal  van Johanna. Zal de geschiedenis zich herhalen?

 

Advertenties