september 2008


“Vrouwen identificeren zich meer met muziek, er is geen doen alsof, er komen geen omwegen aan te pas. Doorheen de Westerse muziekgeschiedenis hebben mannen het laken volledig naar zich toe getrokken. Maar muziek is in oorsprong vrouwelijk en daar moet men in de 21e eeuw over nadenken.”

Dit is geen uitspraak van één of andere deftige dame. Het is een uitspraak van de Vlaamse componist Wim Mertens. En geheel in de lijn van zijn overtuiging, zijn zeventien leden van het achttienkoppig ensemble waarmee hij de cd Receptacle opnam, vrouwen. Deze positieve discriminatie, waar ik in principe tegen ben maar vóór als het een groep betreft waartoe ikzelf behoor, resulteert in een speelse cd waar het genereren van de klank zonder veel omwegen gebeurt.

Hoe dan ook, lang voor ik wist dat Mertens de wijsheid in pacht had, was ik al gevallen voor zijn muziek. Toen ik voor het eerst ‘Humility’ hoorde begon ik te zweven en toen ik de kunstwerken van Felice Casorati voorgesteld zag op deze hemelse muziek was de magie compleet.

Kijk en luister

Receptacle is een aanrader en al wat Mertens is, is top.

Advertenties

Verslag het rondetafelgesprek van de orde van de douchekapjes aka familiemeeting.

Life-on-tape opnames voor de uitzending van “De Zevende Dag” met volgende onderwerpen:

Aanwezig: 2 DD en 7 familieleden. Verontschuldigd: Dramaqueen R.

 • Vrouw & Maatschappij
  • Voor of tegen de positieve discriminatie van de vrouw?  Over dit thema werd geen compromis bereikt wegens gepolariseerde standpunten. Deze polarisering liep parallel met de genderverdeling in de groep. De besluitvorming hierover word verschoven naar een volgende vergadering.
 • Mobiliteit&Verkeer
  • Wetgeving over de voortbewegingstoestellen in het kader van de verkeersdeelname van een éénwieler. Toelichting terzake door onze verkeersdeskundige.
  • Justificatie van de oorsprong van het links rijden in de Commonwealth en plaatsing in zijn historische context met voorbijrijdende kar met paard, koetsier en passagiers als modus demonstrandum.
 • Bespreking van de crisis op de taartjes- en gebakjesmarkt in Middelkerke en de gevolgen hiervan voor de deelnemers aan de vergadering (iedereen één gebakje!)
  (debat)
 • Cultuur: Letteren en literatuur

  • Debat over de mogelijkheid tot opname van het familiegezegde: “Hou wat over voor ons Ria! in de volgende publicatie van het Van Dales groot spreekwoordenboek.
  • boekbespreking “Godverdomse dagen op een godverdomse bol”. Kan het boek de hoge verwachtingen na de lovende literaire kritieken inlossen? Mater familias vraagt zich in deze af of de uitspraak van Herman Brusselmans: “Mijn volgende boek wordt Godverdomse tetten van een godverdoms wijf” ingegeven is door afgunst of collegiale spielerei.
 • Bespreking van de geserveerde rode wijn en de vaststelling dat er een stop op fles staat ipv een kurk
  (debat)
 • Politiek
  • Dorpspolitiek: Aktename van een protestactie van een lokale cafébaas met politieke ambities die blijk geeft van burgerlijke ongehoorzaamheid door de bezetting van het kerkplein door zijn klanten en hun wagens.  Wegens onontvankelijk verklaring van zijn petitie?
  • Binnenlandse politiek: bespreking van de regeringscrisis en vaststelling dat de kin van Bart De Wever evenveel uitdeint als het probleem BHV. Besluit: de toestand is hopeloos maar niet ernstig.
 • Bespreking van het te voorziene avondeten
  (debat)
 • Society&Lifestyle
  • Het huwelijk van Miet Smet en Wilfried Martens is “The age of innocence” maar met een goéde afloop. Alles is te herleiden tot de uitspraak: “Als een oude schuur in brand vliegt…”, alweer volgens mater familias. De volledige raad wenst het jonge bruidspaar veel geluk.
  • Voorlegging van het glossy woonmagazine waarin kennissen pronken met hun duur exclusief interieur, inclusief foto van de vrouw des huizes. Nouveaux riches en hun bonfire of the vanities. Algemeen besluit: “NO CLASS, LEWIS!”.
 • Media
  • Vaststelling van de zich steeds verder doorzettende trend op tv: journalist interviewt journalist over journalistiek.
  • Discussie over diverse Vlaamse TV-programma’s en herhalingen en unanieme eensgezindheid met de verwoording van Karel Van Nieuwenborgh in De Standaard: “We zitten nu met de elektronische poppenkast op het peil van het bevattingsvermogen dat van de toeschouwers van het middeleeuwse wagenspel werd gevraagd” als besluit.
  • Bespreking van “Music for lies” van Tom Naegels en unaniem akkoord dat dit één van zijn beste columns van de laatste maanden was.
  • Mark Uytterhoeven wordt minderheid tegen meerderheid verkozen tot bekwaamste Vlaamse TV-maker aller tijden en Peter Van de Veire met volstrekte meerderheid tot grootste eikel.
 • Bespreking van de te voorziene maaltijd voor de volgende bijeenkomst
  (debat)
 • Vermeld doch niet besproken:
  • Urban golf te Aalst (afgevoerd agendapunt wegens verwarring over de term “stadsgolf”)
  • Gsm’s voor hoogbejaarden (lotjdadagaa-azuëzei!)
  • Ontstaan van België en meer specifiek de positie van Wallonië. Onze geschiedkundige zal hierover een powerpoint presentatie voorbereiden. Deze zal voorgesteld en besproken worden op de volgende vergadering.
  • Blog met wereldwijde oplage oogst groot succes met achttien abonnees! (afgevoerd agendapunt wegens minieme belangstelling: 2/9)
 • Op stapel staande acties:
  • Pater familias belooft een veldonderzoek te ondernemen naar de effectieve verfransing buiten de Brusselse periferie en het effect daarvan op de plaatselijke bevolking door in de loop van de week in zijn stamcafé “Staaf, e pintjen!” te vervangen door “Vincent, une bière svp!”. De raad distanciert zich van deze opruiende actie en wijst bij voorbaat elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke ongevallen.
 • Bespreking van het menu voor de komende week
  (debat)

Deze aflevering zal gedurende heel de week herhaald worden op één na de laatste uitzending van het journaal. Wegens de vele onderwerpen duurt deze uitzending echter zeven uur, waardoor er dus maar één herhaling per nacht zal zijn.

Volgende opnames: nog te bepalen

Voor herhaling van de vorige opname druk op de rode knop. Hier

Het geheim van de verleiding

Gioconda Belli

 

 

johanna de waanzinnige

 

Historische romans zijn magisch. Zeker als de auteur er in slaagt de lezer mee te voeren naar de leefwereld  van zijn personages.

Gioconda Belli laat  Johanna de waanzinnige herleven in de gevoelswereld van een  zeventienjarig meisje dat opgroeit in een Spaans klooster en  een stormachtige relatie aangaat met een veel oudere historicus. Hij leidt haar binnen in de wereld van de tragische koningin van Castilië. De warmbloedige Johanna werd in de zestiende eeuw door haar vader samen met haar dochtertje opgesloten in een kasteel in Tordesillas.  Zij bleef daar gevangen tot haar dood.

De lezer leert  de vrouw achter de historische feiten kennen. Johanna is niet belust op macht, ze gaat ze eerder uit de weg. Ze droomt ervan samen met haar gemaal, Phillips de Schone,  aan het hoofd te staan van een beschaafd en tolerant land, het beste van Spanje en Vlaanderen. Maar aan beide hoven heersen intriges, machtspelletjes, bondgenootschappen, vijandigheid, politiek, dubbelhartigheid en verraad. Van Johanna wordt verwacht dat ze staatsplicht boven plicht als echtgenote en moeder stelt en politieke macht boven liefdesgeluk. Mannen gedroegen zich naar de gewoonte van hun tijd, wat ook inhield dat in de strijd om de macht vrouwen steeds aan het kortste eind trokken, of dat nu om politieke macht of macht in de liefde ging.

Johanna is nog geen dertig als ze duidelijke tekenen van psychische instabiliteit begint te vertonen. Wetenschappelijk denken deed pas zijn intrede in de zeventiende eeuw. Begrippen als depressie of anorexia kende men niet, er bestond geen andere interpretatie van de feiten dan deze gebaseerd op religie of magie.

Gaandeweg het boek wordt het leven van het meisje steeds meer verweven met het verhaal  van Johanna. Zal de geschiedenis zich herhalen?

 

Goed nieuws!  Het succes en de populariteit van deze blog scheert alsmaar hogere toppen. Gisteren haalden we onze eerste “award” binnen – ja, in tijden van nood kan en mag iedereen een award uitreiken (dat hebben we nog in de lagere school uit de Catechismus geleerd) – en vandaag vonden we een offer you can refuse in onze mailbox.

Een goede vriendin van ons, Maggy, mailt met de vraag of ze ook mag toetreden tot onze orde. Helaas moeten we haar teleurstellen, in onze statuten is duidelijk vermeld dat de orde zich beperkt tot drie leden. Er zou dus eerst een andere deftige dame moeten ontslag nemen en dat is voorlopig niet aan de orde (!). Maar voor alles bestaat een creatieve oplossing,  daarvan hebben we de afgelopen dagen genoeg voorbeelden gezien op het politieke front. We hebben een bisartikel toegevoegd aan onze statuten en Maggy het statuut van gastschrijver toegekend. Daarvoor hebben we geen dialoog moeten starten of tot een concensus moeten komen. Wij waren unaniem akkoord nadat we haar ingesloten sollicitatiefilmpje bekeken hadden.

Maggy heeft een passie voor magie. Ze is woonachtig in een bruisende cultuurstad en werkzaam in de creatieve sector. Zowel voor haar job als privé komt ze regelmatig op de meest eigenaardige plaatsen ter wereld. Omdat de deftige dames ook wel ontvankelijk zijn voor een portie magie, mag Maggy vanaf nu haar verwonderingen, bewonderingen, impressies en vervoeringen met ons en het erudiete publiek van deze veelgelezen blog delen.

Alstublieft!

(credits: georgiagrint14)

Ik begrijp dat niet hoor. Welke deftige mens wil er nu vrijwillig naar komkommer en groene thee ruiken in zijn vrije uren buiten de keuken?  Ik zou alvast de hele dag het gevoel hebben alsof ik net uit mijn GFT bak kom ipv onder mijn douche.

(Dagelijkse afvraging bij het op TV  tot in den treure zien passeren van
de Dove Commercial voor dit product)

’t Is iets wat ik trouwens ook met fruitgeuren in verzorgingsproducten heb.
Zit Freud daar voor iets tussen?

Onbegrijpelijk maar waar. Radio Donna wordt de vrouwelijke tegenhanger van Studio Brussel.

De medewerkers van Radio Donna hebben donderdag van de directie uitleg gekregen over het nieuwe radionet dat Donna zal vervangen. Dat zal zich vooral richten op jonge vrouwen van 18 tot 30.
In die zin wordt het de vrouwelijke tegenhanger van Studio Brussel, dat eerder een jong mannelijk publiek aantrekt. Het nieuwe net moet weliswaar opnieuw een brede publiekszender worden met een hoger marktaandeel dan de 14 procent van de laatste tijd. Maar door specifiek die leeftijdscategorie naar voren te schuiven, is de boodschap aan de reclamemarkt duidelijk.

Het lijdt geen twijfel dat aan de vernieuwing grondig marktonderzoek is voorafgegaan. In zekere zin keert Donna terug naar zijn roots. Het eerste logo van het populaire net, dat zestien jaar geleden gelanceerd werd, was trouwens een elegante jongedame.

Hoe de nieuwe zender zal heten en klinken, blijft nog afwachten. De muziek zal alvast jong zijn: van de jaren negentig tot nu. Niet echt verschillend van wat het nu is. (bron: GVA)

Voor de tweede keer in minder dan een week mogen we ons douchekapje XL bovenhalen. Dit is toch om te steigeren! Er is dus echt duidelijke sprake van een tendens. Lezers, begrijp ons niet verkeerd. We zijn geen manwijven met tuinbroeken aan, integendeel. We willen geen vrouwelijk overwicht. Wat we willen is gelijkwaardigheid. Die langzaam maar zeker bedongen werd. En daar lijken we steeds weer verder en verder van af te wijken. Emancipatie, hoe wat waar? Leest u vooral nog maar eens aandachtig de reacties op het vorige artikel van de andere deftige dames.

Willen onze jonge vrouwen nu echt zo behandeld worden? Is dit wat jullie echt willen? Aparte fitnesszalen, aparte zwembaden (-uren), aparte nieuwsbrieven, aparte radiozenders. Straks ook nog gescheiden werkplaatsen? Aparte vergaderzalen? Een aparte kantine waar dan kan geluisterd worden naar de vrouwenradio en de vrouwennieuwsbrief kan besproken worden. Onder vrouwen.

Tijd voor actie. Met dames én heren. Of zijn wij nu echt hopeloos ouderwets?

Ella wees ons op het verschijnen van Ella.

Ella, de gloednieuwe KBC nieuwsbrief voor vrouwen (27-08-2008)

Elke maand brengt Ella u nieuws over een financieel, juridisch of sociaal onderwerp.

Wat is het verhaal van andere vrouwen? Kent u altijd de juridische gevolgen van de beslissingen die u neemt? Ella zoekt het allemaal voor u uit.

Schrijf u nu in

Lees de eerste nieuwsbrief van Ella. En schrijf u online in op deze gratis nieuwsbrief.

Wat is dit nu voor onzin: financiële, sociale, juridische informatie voor vrouwen?!! Is dat niet dezelfde materie voor iedereen? Of zal het vakjargon voor de vrouwen in ‘begrijpelijker’ taal worden gegoten?! Of zal het vooral weer over een bijkomende inkomstenverzekering bij loopbaanonderbreking en ouderschapsmoederschapsverlof gaan? Over ongelukjes met de kindjes in je eigen huis en bij een ander en hoe je er op de best mogelijk manier tegen te verzekeren? Over een persoonlijke lening voor een spa-wellness vakantie die het vrouwtje nodig heeft na een uitputtend jaar met combinatie van werk en gezin?

In een aantal krantenartikels stelt KBC dat het hier niet gaat om “andere” informatie, maar dat de informatie anders zal “gecommuniceerd” worden. En inderdaad, in de eerste nieuwsbrief gaat het over samenwonen. Een introductie in de materie (!!) met een mooi verhaaltje over Koen en Isabelle. Of gaat het enkel Isabelle aan? Ah ja, welke meubelen zijn van wie, wie betaalt de kosten voor het huishouden, hoe zit de brandverzekering in elkaar. Isabelle kan de kinderen van Koen adopteren en als ze sterft kan ze Koen al haar geld nalaten. Leerrijk.

En Koen, die is zowieso slimmer dan Isabelle, want die heeft geen aparte nieuwsbrief nodig om dit uitgelegd te krijgen.

Om te steigeren. Alweer een subtiele maatschappelijke vorm om de vrouw aan de haard te krijgen, een geraffineerde benadrukking van mannelijke suprematie, deze keer in het bank- en verzekeringswezen. En als dit bedacht is door (jonge) vrouwen, dan is het al zeker een verontrustend teken aan de wand.

Daarom, om het lanceren van deze nieuwbrief speciaal voor vrouwen reiken we het douchekapje XL van de week uit aan KBC. We hebben het voor u!!

Volgende pagina »