Een deftig vakantieverhaal.

In een krantenwinkel in Volterra zie ik de Italiaanse ‘Glamour” staan met op de cover een fluosticker: “Italy 1,50 €”. Meenemen, denk ik, goed voor het Italiaans en prettig voor een luie vakantienamiddag. Ik kwam al eerder in dit winkeltje, de eigenaresse lijkt zo oud als het stadje zelf. En door haar norsheid en onvriendelijkheid vermoed ik dat ze daar heel erg last van heeft.

Ik neem alvast gepast geld en wanneer het mijn beurt is, toon ik het tijdschrift, geef het geld en stap door. “No! No! Signora!” word ik teruggefloten. Ik keer terug naar de kassa en de dame is bezig met de zijkant van het magazine te bestuderen. “2,80 € eur!” snauwt ze bitsig. “No no”, werp ik op in mijn beste Italiaans, “1,5 €, guarda sulla copertina!”. Maar de dame schudt heftig het hoofd. “No no signora! Tu: GERMAN!!”, terwijl ze heftig verontwaardigd met haar vinger in mijn richting wijst. Er heeft zich ondertussen een rij wachtenden gevormd achter mij. Ik wil opwerpen dat ik helemaal geen Duitse ben, maar ik hou me in, wat heeft dit er mee te maken, vraag ik me verbaasd af. Ze duwt de zijkant van de Glamour onder mijn neus en wijst op de verkoopprijs in Duitsland: 2,80 €. Er naast staat de prijs in België, Nederland, Frankrijk.

Ik bedenk hoe ik in het Italiaans én met een uitgestreken gezicht deftig kan uitleggen dat ze het verkeerd voor heeft. Terwijl begint een dame achter mij een Italiaanse litanie af te ratelen, waaruit ik begrijp dat ze tegen de winkeluitbaatster ongeveer zegt wat ik wou zeggen. Oef. Afgesloten met een ferme “Basta”. De dame achter de kassa trekt gelaten haar schouders op en gebaart verongelijkt naar me als tegen een lastige hond die je wegjaagt. Ik vlucht buiten want ik hou het niet meer. De hele terugweg niet.

Ik vraag me af nog steeds af of ze dat nu écht meende en niet beter wist. Of probeert ze dit bij elke toerist en hoeveel heeft ze er door de jaren dan al afgezet op deze manier? En ik moet nog steeds lachen wanneer ik er aan terugdenk. Omdat ik me ook afvraag waaruit ze opmaakte dat ik een Duitse was. Een Duitse.

Advertenties