Met spijt neem ik kennis van het feit dat de Deftige Dames niet langer gebruik wensen te maken van mijn neuro-linguïstische programmatie-advies.

Ik betreur dit, maar anderzijds moest ik de dames toch teleurstellen want momenteel word ik volledig in beslag genomen door mijn vernieuwde politieke ambities. Ik heb namelijk een minister onder mijn hoede die ik zal begeleiden in zijn weg naar het succes. Het beroepsgeheim verbiedt me namen te noemen maar u herkent hem aan de kalmte die hij uitstraalt binnen het huidige hectische politieke klimaat. Het uurwerk dat ik hem cadeau deed en dat electromagnetische straling en aardstralen neutraliseert is hier niet vreemd aan.

Kijk dames, ik heb dus wel wat beters te doen dan de studie van de structuur van de subjectieve ervaring van deftige dames. Daar is toch kop noch staart aan te krijgen.

Hoogachtend,

Emile Ratelslang