In het land van Manneke Pis moet het vrouwke haar plasje ophouden.

Een heikel onderwerp voor een deftige dames blog. Maar we kunnen er niet omheen, we moeten het er over hebben. Om nog deftiger voor de dag te kunnen komen.

50426098jeanekepis.jpg

Het is een understatement wanneer ik zeg dat heren het gemakkelijk hebben. Je ziet ze overal. Plassende mannen. Schoon is anders, dat moet gezegd worden. Proper is het ook al niet. Maar als de nood het hoogst is, kunnen ze het wel kwijt. Tegen een muurtje, naast de auto, achter een boompje.

Voor deftige dames is het een ander paar mouwen. Niet overal is een Inno of een McDo waar je zomaar kan binnen lopen om de “bathroom” op te zoeken. En een drankgelegenheid bezoeken zonder iets te consumeren, dat is niets voor ons. De cafébazen moeten ook hun schoonmaakster betalen.

Maar uiteindelijk hebben zowel mannen als vrouwen hetzelfde probleem. Ik kan me niet voorstellen dat àlle mannen bijwijlen varkens zijn en met plezier hun plas deponeren tegen een gevel. Beide geslachten worden in de steek gelaten door onze overheid. En het is hoog tijd om aandacht te besteden aan onze hoge nood. Wij eisen openbare toiletten. Naar het voorbeeld van vele andere Europese steden. Geen stinkende urinoirs uit het begin van de vorige eeuw, maar moderne hi-tech installaties (update: op <-woordje klikken om de foto te zien!). Handig en hygiënisch. Overal en altijd te onzer beschikking. Een unisex openbaar toilet zou zo vanzelfsprekend moeten zijn als straatverlichting en voetpaden. Een openbaar toilet is een mensenrecht.

Deftig kunnen we het niet noemen maar onderstaande anekdote getuigt van moed en durf en verdient onze steun, een actie naar ons douchekapjeshart:

Onlangs werd een vrouw op het Katelijneplein in Brussel geverbaliseerd voor het plassen in een rioolputje. Zij wierp op dat “honden dat ook mogen” en er voor vrouwen geen openbare toiletten zijn. Op dit plein bevindt zich tegen de kerkgevel een voorhistorisch vies en stinkend urinoir, dat noodzakelijkerwijs intensief gebruikt wordt. Maar mevrouw kon er niet terecht. Geen idee echter van de afloop.

Ik kom uiteindelijk tot het besluit dat ik het de mannen niet kwalijk neem dat ze wildplassen. Maar heren, wilt u in de toekomst wel wildplassen met een visie? Wildplassen als een daad van anarchie? En dames, laat ons meedoen met de heren. Over de rioolputjes. En masse. Voor ons recht op openbare toiletten!

Doen!

Advertenties